Keo dán sợi thủy tinh 377

Không dung môi, không chất làm mềm

Chất kết dính đặc biệt thân thiện với môi trường, dể kết dính do VẢI KÍNH DỆT, với các đặc tính xử lý rất cao.

Cách sử dụng: Có thể thực hiện bằng con lăn, chổi quét hoặc phương pháp phun.

Lượng tiêu thụ *): khoảng 200-300g/m2 (phụ thuộc vào loại vải).

Màu tiêu chuẩn: trong suốt

Khối lượng tịnh: 16 kg
1 đơn vị đo: 1 Thùng = 16 kg

*) Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm.