Serie 400

 

Sơn phủ 2 thành phần Polyurethan

Không dung môi - Pha loãng với nước

 

Sơn lót 2 thành phần 411

Dựa trên các thành phần cơ bản của Polyurethan (chất lượng DD) ,sơn mờ

Sơn lót hoàn thiện cho các sản phẩm Finish của Serie 400

Không dung môi, hiệu quả cao 

Lượng tiêu thụ*):khoảng 135-170 g/m2

Màu tiêu chuẩn: Trắng

Tỷ lệ pha loãng: 10:1 với chất cứng 400

Khối lượng tịnh:  10 kg
1 đơn vị đo: 1 thùng = 10 kg

*) Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm.