Serie 700

 

Hệ thống TOP-Coat 700

 

Sơn lót 2 thành phần TOP-Coat 711

Dựa trên các thành phần cơ bản của Polyurethan (chất lượng DD)

Sơn mờ

Sơn lót cho Top-Coat Finish 735

không dung môi, pha loãng với nước

Verbrauch: khoảng 120 g/m2 (cho mỗi lần sơn)

Màu tiêu chuẩn: trắng

Tỷ lệ pha trộn: 10:1 với chất cứng 700 (Khối lượng tịnh: 1 kg)

Khối lượng tịnh: 10 kg
1 đơn vị đo: 1 thùng (10 kg)

*)Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm