Serie 700

 

Hệ thống TOP-Coat 700

 

Keo dán TOP-Coat 703

Không dung môi - Không chất làm mềm

*Lượng tiêu thụ: khoảng. 200-300 g/m2 (cho mỗi chất nền và vải)

Màu tiêu chuẩn: Xanh trong suốt

Khối lượng tịnh: 16 kg
1 đơn vị đo: 1 thùng = 16 kg

*Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm.