Serie 700

 

Hệ thống TOP-Coat 700

 

Sơn 2 thành phần TOP-Coat Finish 735

Dựa trên chất lượng thành phần cơ bản của Polyurethan (chất lượng DD) 

Sơn bán bóng

không dung môi,pha loãng với nước, sáng tự nhiên, kháng khuẩn, khử trùng và không bị ăn mòn, khả năng đặc biệt là bảo quản bề mặt tường chống lại Nấm và Vi khuẩn gây hại

Lượng tiêu thụ: khoảng 120-150 g/m2 (cho mỗi lần sơn)

Màu tiêu chuẩn: trắng, RAL, BS, NCS, và những màu khác theo yêu cầu

Tỷ lệ pha trộn: 5:1 với chất cứng 735 (Khối lượng tịnh: 2 kg)

Khối lượng tịnh: 10 kg
1 Đơn vị đo: 1 thùng = 10 kg

*)Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm.