Serie 400

 

Sơn phủ 2 thành phần Polyurethan

 Không dung môi - pha với nước

 

Sơn 2 thành phần-Finish 434

Dựa trên các thành phần cơ bản của Polyurethan (chất lượng DD).

Sơn nửa mờ

Không dung môi,pha với nước, sáng tự nhiên,kháng khuẩn,khử trùng và chống mài mòn

Lượng tiêu thụ*): khoảng 100-150 g/m2 (cho mỗi lần sơn)

Màu tiêu chuẩn: Trắng (có thể yêu cầu các màu sắc khác).

Tỷ lệ pha trộn: 10:1 với chất cứng 400

Khối lượng tịnh:  10 kg
1 Đơn vị đo: 1 Xô = 10 kg

*) Xin lưu ý tất cả các số liệu sử dụng được đưa ra là giá trị tương đối. Điều này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào chất lượng bề mặt, số liệu chính xác sẽ được xác định thông qua lần sơn thử nghiệm.