Лепило за тапети от стъклотъкан 377

без разтворители, без пластификатори

Специално дисперсно лепило на базата на съполимеризат и добавки. ʭСтепен на гладкост: мат

Начин на нанасяне  С мече, четка или машинно пръскане

Разход*): приблизително 200-300 г/m2

Стандартен цвят: прозрачен

Опаковка (бака):16 кг.

*) Моля, обърнете внимание, че посочените данни за разхода са приблизителни. Те могат да варират в зависимост от тъканта и основата. Точните стойности трябва да се определят на място чрез проба.