За нас

ROHDE KG е специалист в производството на покрития за стени и тавани, които отговарят на високи и най-високи изисквания. Повече от 40 години опит и реномирани референции доказват нашата компетентност в световен мащаб.


Надеждността, дълготрайността и високата ефективност са основата за този дългосрочен успех. Докато в миналото нашите продукти се използваха главно в сектора на здравеопазването - като например в клиниките за ядрена медицина, в операционните зали, в отделенията за интернзивна терапия и в изолирани помещения, то следващото поколение покрития бързо намери своето място в различни приложения във "високо хигиенични" и "чисти"области. Днес нашите продукти се използват не само в високорискови лаборатории, GMP и GLP, но и в чисти помещения на много изследователски организации и университети.

Свойства като повърхности без пори, лесно дезинфектиране, химическа устойчивост - по-специално устойчивостта на дезинфектанти - и висока механична устойчивост убеждават проектантите, архитектите и потребителите. По-специално, устойчивостта към дезинфекция с пара на водороден прекис (Н2О2) играе все по-важна роля, наред с други свойства.

Разработването на нови сложни покрития и системи покрития, които не позволяват колонизация на микроорганизми и в същото време са без разтворители и съмнителни съставки, се явява допълнителен крайъгълен камък в тази посока; липсата на вредни емисии, намаляването на потреблението на химикали и разходите за труд са допълнителни предимства за потребителите по време на ежедневната им работа.

Защитата на околната среда и ресурсите има особено висок приоритет в нашата философия. Ние го документираме със сертифицирането по ISO 14001. Ние също така искаме да осигурим високо ниво на развитие, консултантска експертиза и качество на продуктите, което се доказва от сертифицирането по ISO 9001.